Kodeks

DRESSCODE

Alle der overholder dresscode er velkommen.

OPFØRSEL

ManiFest lægger op til lidenskabelig flirt, offentlig leg, ekstremt begær og mange gæster elsker at flirte, kigge, vise sig frem og udfolde sig seksuelt. Det er naturligvis helt frivilligt og ikke noget krav, ligesom det selvfølgelig er ens eget valg, om man ønsker andres deltagelse i eventuel seksuel udfoldelse.

Derfor er det fuldstændig afgørende, at alle udviser den allerstørste respekt over for andre gæster og i alle sammenhænge optræder høfligt og venligt.

Undlad at antaste eller røre ved andre gæster, medmindre du er fuldstændig sikker på, at det bliver modtaget med glæde.

Hellere holde lidt tilbage end at overskride andres grænser.
ManiFest har nultolerance over for vold, håndgemæng og aggressiv adfærd.

FOTOGRAFERING

Fotografering er ikke tilladt til ManiFest!
Kun godkendte fotografer fra ManiFest har tilladelse til at fotografere. Det er fotografer som forstår og respekterer, at ingen uden accept bliver fotograferet. Det er for at beskytte medlemmers ønske om diskretion og anonymitet.

ALKOHOL- OG NARKOPOLITIK

Det er ikke tilladt at være kraftigt og synligt beruset.
Det er ikke tilladt at være påvirket af stoffer.
Det er ikke tilladt at indtage stoffer.
Det er ikke tilladt at efterspørge stoffer.
Det er ikke tilladt at tilbyde eller sælge stoffer.

SANKTIONER

Hvis arrangøren, en af arrangøren udpeget person, eller andet personale til festen vurderer, at et af ovenstående ikke bliver respekteret, vil det medføre øjeblikkelig bortvisning fra festen.

Arrangøren vil derefter vurdere, om der yderligere vil blive sanktioneret med udelukkelse fra ManiFest i en periode eller permanent.
Beslutningerne bliver ikke nødvendigvis foretaget ud fra objektive fund, men kan træffes fra subjektive vurderinger.
Når beslutningen er truffet, er den endelig og ikke til diskussion.